Stenskottskada

Vi fyller även i din stenskottskada på bilen om du som kund önskar. Detta görs med ett litet lackstift hos oss, för att förhindra eventuella rostbildningar.